Fashion Start UP
& Gallery


Fashion Start Up Gallery
Fashion Start Up Gallery to galeria otwarta w 2019 roku przy Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Galeria to przestrzeń ekspozycyjna, dedykowana jednak nie tylko wystawom, ale również warsztatom, prelekcjom czy innym interdyscyplinarnym wydarzeniom kulturalnym związanym przede wszystkim z szeroko pojętą branżą fashion, projektowaniem ubioru oraz tkaniny, ale także sztuki, nowych technologii i designu zarówno w mikro jak i makroskali. Głównym celem działalności Fashion Start Up Gallery jest promocja działań Fashion Start Up – wirtualnej firmy, a także rozwój i edukacja w dziedzinie sztuki, wspieranie studentów Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie oraz artystów poprzez organizację wystaw oraz innych wydarzeń towarzyszących.

Fashion Start Up Gallery wraz z Fashion Start Up tworzą dwie uzupełniające się jednostki powstałe dzięki dofinansowaniu Funduszy Europejskich w ramach projektu „Projektowanie Przyszłości – program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022” dzięki dofinansowaniu Funduszy Europejskich.Godziny otwarcia

Środa-Czwartek: 14:00–18:00
Piątek: 10:00–14:00


Istnieje możliwość zwiedzania Galerii w innych dniach po uprzednim kontakcie mailowym 
︎︎︎ katarzyna.zielinska@asp.krakow.plFashion Start Up Gallery is a gallery established in 2019 by the Faculty of Interior Design of Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow, Poland.The gallery is an exhibition space, however, dedicated not only to exhibitions, but also to workshops, lectures or other interdisciplinary cultural events related primarily to the broadly understood fashion industry, clothing and textile design, but also art, new technologies and design on both micro and macro scale. The main objective of the activities of Fashion Start Up Gallery is to promote the activities of Fashion Start Up - a virtual company, as well as development and education in the field of art, supporting students of the Faculty of Interior Design at the Academy of Fine Arts in Krakow and artists by organizing exhibitions and other accompanying events. Together with Fashion Start Up Gallery, Fashion Start Up creates two complementary units created as part of the project "Designing the Future - the development programme of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow for the years 2018-2022" thanks to the funding from European Funds.

OPENING HOURS
Wednesday-Thursday: 14:00 – 18:00
Friday: 10:00 – 14:00

You can visit the Gallery on other days and hours after previous contact ︎︎︎ katarzyna.zielinska@asp.krakow.pl

✻  Bieżące wystawy w Fashion Start Up Gallery:

11.03.2020

Design AW – 6 międzynarodowe Biennale inAW 2020


Więcej

✻  Archiwum wystaw

     Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora ASP w Krakowie z dnia 10.04.2020 r. do 15 maja przedłużone zostało tymczasowe ograniczenie pracy w obiektach Uczelni, co wiąże się również ze wstrzymaniem pracy w pomieszczeniach naszej Galerii.      

︎StartUp  ︎inWAW  ︎Instagram  ︎Facebook  ︎︎

Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie jest państwową uczelnią wyższą, kształcącą w różnych dziedzinach projektowych, takich jak: projektowanie architektury wnętrz, projektowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz, design, projektowanie przestrzeni ekspozycyjnych, scenografia oraz intermadia.

Fashion Start Up Gallery powstała w czerwcu 2019 r. przy Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dzięki dofinansowaniu Funduszy Europejskich w ramach projektu „Projektowanie przyszłości – program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17”. Galeria mieści się przy ︎ul. Piłsudskiego 21 w Krakowie.

Projektowanie Przyszłości – Program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2020. 
POWR.0305.00-IP.08-00-PZ2/17